Anlæg

I forbindelse med anlæggelse af grønne områder tilbyder vi bl.a.:

 • Sprøjtesåning
  • såning af vanskelige tilgængelige steder såsom bassiner, skråninger og voldanlæg
  • Frøsammensætning efter ønske. Efter aftale kan vi være behjælpelige med udvælgelse af frøblanding
  • Blomsterblandinger, næsten alle typer frø kan sprøjtesås
  • Bindemidler tilsættes for at undgå jorderosion

 • Beplantninger
  • Alle typer beplantninger udføres
  • Planteplaner udarbejdes efter ønske

 • Belægninger
  • Vi arbejder med alle typer sten til indkørsler, terrasser og stianlæg
  • Tærrænmure

 • Boldbaner
  • Nyanlæg
  • Omlægninger
  • Drænanlæg
  • Spadeplov til at blande sand/kompost i vækstlaget

 • Industriområder
  • Faste priser kan udarbejdes på græs og plantearbejde

 


Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration